Dabas objekti

Mūsu bagātība un lepnums ir dabas un kultūras vērtības - spēku var smelties Latvijas garākajā upē - Gaujā, dabas skaistumu apbrīnot aizsargājamo aivanu apvidū "Ziemeļgauja", putnus vērot un makšķerēt iespējams dabas liegumā "Sedas purvs", paēnu meklēt zem diženā Kaņepju ozola, kultūrvēstures elpu sajust, apmeklējot Jērcēnmuižas kompleksu, Sedas pilsētu, Strenču Psihoneiroloģiskās slimnīcas teritoriju un parku un Mazo Gaismas pili - Jaunklidža saieta namu.