Jaunjērcēnu parks

Jērcēnmuižas parks ir vietējas nozīmes dabas piemineklis. To veido dendroloģiskie stādījumi. Parks ar savu skaistumu priecē visos gadalaikos. Daži sirmie koki sasnieguši ievērojamus apmērus – daudz neatpaliek no dižkoku statusa. Parkā aug daudzstumbru liepa, bet veco koku dobumus par mājvietu ir izraudzījušies dažādi putni – vidējais dzenis, pelēkā dzilna, meža pūces un citi. Apkārtējie ceļi pie muižas veido izcili skaistas ozolu alejas, kas arī liecina par seno muižniecības dzīvi Latvijas teritorijā. Parka platība ir 8 ha un to apsaimnieko pagasta pārvalde. Parkā ir dīķis, aka un apmeklētāju ērtībām ierīkoti tiltiņi un lapenīte.

Atrašanās vieta: „Jērcēnmuiža”, Jaunjērcēni, Jērcēnu pagasts

Koordinātas: 57.689686, 25.646233