Sedas pilsētas apbūve

Seda var sniegt daudz eksotikas padomju nostaļģijas māktajiem, kā arī ārzemju tūristiem.

Vēl līdz 20. gs. 50-tajiem gadiem tagadējās pilsētas vietā pletās mežs. Sedas ciemata izbūve tika uzsākta 1953. gadā pēc ģenerālā plāna projekta, ko izstrādājusi PSRS kūdras rūpnīcas projektēšanas organizācija. Pilsētas tiesības piešķirtas 1991. gadā. Seda ir kompaktas apbūves mazpilsēta ar centrālo laukumu, starveida ielu plānojumu, regulāriem kvartāliem, perimetrālu apbūvi un plašām bērzu un liepu alejām. Sociālisma pilsētbūvniecības stilā būvētā pilsēta un Staļina laika klasicisma arhitektūras paraugi ir īpaša kultūrvēsturiska vērtība.