Biedrība "Gaujas plostnieki"

Biedrība “Gaujas plostnieki” Strenču pilsētā darbojas kopš 2001. gada rudens.

Tās darbības mērķi ir:

  • Izpētīt plostniecības attīstības vēsturi Latvijā;

  • Apzināt, savākt materiālus par bijušajiem Latvijas plostniekiem un dot viņiem iespēju kontaktēties ar amata brāļiem citur pasaulē;

  • Ar dažādu pasākumu un projektu palīdzību integrēt plostniecību mūsdienu sabiedrības kultūrā kā Latvijas kultūras mantojuma daļu;

  • Ar biedrības aktivitāšu starpniecību iepazīstināt ar plostniecību Latvijā kā vietējos iedzīvotājus, tā arī ārvalstniekus;

  • Organizēt un atbalstīt ar plostniecību saistītas sanāksmes, ceļojumus, studijas, pētījumus, pasākumus;

  • Apzināt, apvienot un organizēt plostniecības entuziastus Latvijā;

  • Veidot sakarus, sadarbību un veicināt to veidošanos ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;

  • Apmainīties ar pieredzi un zināšanām ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Kopš 2001. gada biedrība “Gaujas plostnieki” ir Starptautiskās plostnieku asociācijas (International Timber Raftsmen Association) biedre.

Plašāk par Starptautisko plostnieku asociāciju lasi šeit.


TV un video materiāli par plostniekiem:

Kontakttālrunis: 26489361, 26563175

E-pasts: rafters@inbox.lv