Nacionālais nemateriālais kultūras mantojums

Esam lepni, ka 2018. gada nogalē Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ir iekļautas arī Gaujas plostnieku amata prasmes. Plašāk lasi: šeit

Ar Gaujas plostnieku amata prasmēm plašāk iepazīsties šeit.

nemateriālais kultūras mantojums.pdf